Na afloop van het Marietje Kessels Project:

  • Kunnen kinderen beter opkomen voor zichzelf, door te vertrouwen op hun eigen kracht en intu├»tie
  • Kunnen zij zich inleven in de gevoelens van de ander en grenzen van anderen respecteren
  • Herkennen zij situaties van onveiligheid en machtsmisbruik
  • Kunnen zij negatieve groepsdruk beter weerstaan
  • Kunnen kinderen hulp vragen en bieden
  • Weten zij beter wat ze kunnen doen om te voorkomen dat zij in ongewenste of onveilige situaties terechtkomen