De weerbaarheidstraining Marietje Kessels is een psycho-fysieke training voor leerlingen in groep 7 en 8 van de basisschool om fysiek en mentaal sterker te worden. Voor jezelf opkomen, jezelf verdedigen: dat zijn enkele doelen van het Marietje Kessels Project.

Het project bestaat uit tien tot twaalf lessen van een uur. Twee trainers geven de lessen wekelijks op een vaste tijd en dag. Tijdens de training staan verschillende thema’s centraal die te maken hebben met onder andere sociale weerbaarheid, zelfvertrouwen, opkomen voor jezelf, grensoverschrijdend gedrag en bevordering van een positief groepsklimaat.

Hoewel het project voor meisjes en jongens in grote lijnen gelijk is, zijn er ook verschillen tussen de meisjes- en de jongenslessen. Meisjes en jongens krijgen nu eenmaal op andere wijze te maken met bijvoorbeeld grensoverschrijdend gedrag. De lessen voor de meisjes worden nog steeds gegeven door een vrouwelijke trainer. De lessen voor de jongens worden gegeven door een mannelijke trainer. Daarnaast zijn er ook lessen die gericht zijn op het bevorderen van een positief groepsklimaat, onderlinge samenwerking en acceptatie. Indien mogelijk zullen bij deze thema’s de jongens en meisjes gezamenlijk les krijgen van beide trainers. Het kan waardevol zijn dat bijvoorbeeld jongens van meisjes leren over bepaalde thema’s en vice versa.

Ongeveer veertig scholen uit de gemeente Tilburg en omliggende gemeenten/dorpen zoals Berkel-Enschot, Goirle en Dongen doen jaarlijks mee aan het project.