Voorwaarden voor deelname

Om het Marietje Kessels Project goed te organiseren zijn de volgende voorwaarden van belang:

  • Een intakegesprek voorafgaand aan de start van de lessencyclus;
  • Aanwezigheid van een actief betrokken leerkracht;
  • Het inplannen van 10 tot 12 opeenvolgende lessen (exclusief vakanties), van 60 minuten per les;
  • Het vrijmaken van tijd van de betrokken leerkracht voor nabespreking van de les en eventuele zorgsignalen met betrekking tot individuele kinderen. Het gaat om ongeveer 15 minuten per week;
  • Een groepsgrootte van minimaal 6 en maximaal 16 leerlingen per jongens- of meisjesgroep in het regulier onderwijs en minimaal 6 en maximaal 12 leerlingen in het S(B)O;
  • Beschikbaarheid van twee lesruimtes: in verband met fysieke aard van de training heeft de voorkeur een speellokaal en gymzaal die gelijktijdig gebruikt kunnen worden;
  • Bereidheid om mee te werken aan het geven van voorlichting en informatie door middel van een informatiebijeenkomst voor ouders;
  • Medewerking aan de evaluatie van het programma;
  • De deelnemende groep heeft relationele en seksuele vorming gehad of deze wordt gestart vóór les 8.

Kijk hier voor de algemene voorwaarden van IMW regio Tilburg.

Kosten

De kosten voor deelname worden voor het grootste deel betaald door de betreffende gemeente.
De eigen bijdrage aan het Marietje Kessels Project (MKP) voor scholen is € 504,00. De bijdrage geldt voor een groep van maximaal 16 jongens en 16 meisjes in het regulier onderwijs en maximaal 12 jongens en 12 meisjes in het S(B)O. Bij meer deelnemers per groep wordt de groep gesplitst of komt er een tweede trainer. De bijkomende kosten zijn in dat geval € 252,00 per groep (jongens of meisjes).