Film ‘Kindermishandeling’

Wil je onze voorlichtingsfilm over Kindermishandeling bestellen? Neem dan contact op met ons secretariaat op nummer 013 583 95 10. Of bestel via trainingen@imwregiotilburg.nl met vermelding van het factuuradres en je telefoonnummer. Je betaalt € 25,- inclusief usb-stick en exclusief verzendkosten.

De film valt onder het auteursrecht. Het is anderen niet toegestaan deze te kopiëren dan wel te verspreiden.

Handboek Marietje Kessels

Deze compleet herziene uitgave van het boek sluit aan bij de wijze waarop het programma tegenwoordig uitgevoerd wordt: Marietje Kessels 2.0!

Kenmerkend zijn de actieve en speelse werkvormen die aansluiten bij de leefwereld van de kinderen en de vormen van grensoverschrijdend gedrag. In de lessen wordt ingegaan op meerdere aspecten van machtsmisbruik. Het boek geeft inzicht in de opzet, randvoorwaarden en onderbouwing van het project.

Klik hier om het handboek te bestellen.

Toolkit basisonderwijs

Nog steeds groeit gemiddeld één kind in iedere schoolklas op in een onveilige situatie. Ze worden verwaarloosd, psychisch of fysiek mishandeld of hebben te maken met seksueel misbruik. Het is goed als professionals signalen van onveiligheid herkennen en op zoek gaan naar de juiste hulp of ondersteuning. De toolkit voor alle groepen binnen het basisonderwijs bevat veel informatie én instrumenten om te praten met kinderen over kindermishandeling. En om te werken aan deskundigheidsbevordering bij professionals.

Klik hier voor meer informatie over dit thema en de toolkit.

Onderzoeksrapport ‘Het benutten van een krachtig signaal’

Een belangrijk onderdeel van het Marietje Kessels Project is de themales Kindermishandeling. Hierin onderscheidt het project zich van andere weerbaarheidstrainingen. Dr. Cees Hoefnagels deed onderzoek naar onthullingen die kinderen doen over kindermishandeling tijdens deelname aan het Marietje Kessels Project. Een belangrijke conclusie uit zijn onderzoek is dat het heel belangrijk is om met kinderen te praten over veilig opgroeien. Dit kan veel toekomstig leed voorkomen. Hij gunt daarom ieder kind deelname aan een weerbaarheidstraining zoals het Marietje Kessels Project.

Lees hier zijn bevindingen en aanbevelingen voor het primair onderwijs.
Hier vind je meer informatie over onthullingen op scholen, het onderzoek van Cees Hoefnagels en praktische tips van Aafke Nauta van Veilig Thuis.

Weerbaarheidsschrift

Ben je een erkende MKP-trainer en wil je het weerbaarheidsschrift bij ons bestellen? Stuur dan een mail naar trainingen@imwregiotilburg.nl

Flyer Marietje Kessels Project

Download hier de flyer van het Marietje Kessels Project.