De weerbaarheidstrainer die het Marietje Kessels Project uitvoert, heeft een opleiding op (minimaal) hbo-niveau in het werkveld Sociaal Werk of Onderwijs. Aanvullend heeft de trainer een post-hbo-opleiding Trainer weerbaarheid, specialisatie kinderen 7 tot 12 jaar. gevolgd. En de trainer heeft kennis van:

  • De (on)mogelijkheden van primaire preventieprogramma’s;
  • De oorzaken en verschillende vormen van machtsmisbruik;
  • De omvang en gevolgen van machtsmisbruik;
  • De belevingswereld en (groeps)omgangsvormen van kinderen in de leeftijd van 9 tot 13 jaar;
  • De sociale kaart dan wel de verwijsmogelijkheden;
  • Een bewegingsgerichte attitude.

De weerbaarheidstrainer heeft een sterke voorbeeldfunctie voor de kinderen. Naast de benodigde opleiding en competenties is het belangrijk dat de trainer een open en respectvolle houding naar kinderen heeft en een goed beeld heeft van eigen persoonlijke opvattingen, houding en emoties met betrekking tot seksualiteit, seksueel geweld en machtsmisbruik. Ook beschikt de trainer over vaardigheden om verschillende didactische werkvormen uit te kunnen voeren.

Kennis op het gebied van groepsdynamica is ook erg belangrijk. Elke groep is uniek en in elke groep zullen de lessen anders verlopen, veroorzaakt door de veelheid en complexiteit van reacties van kinderen op elkaar. Daarnaast zitten er steeds meer kinderen met ‘bijzonder’ gedrag in het reguliere onderwijs, wat invloed heeft op de groepsprocessen. Tijdens de training maken de individuele kinderen en de groep als geheel een ontwikkeling door. De trainer moet kennis hebben van en oog hebben voor deze processen en bijbehorende ontwikkeling.

Sinds 2010 is er een post-hbo-opleiding tot weerbaarheidstrainer, terwijl het project al veel langer bestaat. Trainers worden in de mogelijkheid gesteld via een zogenoemd EVC-traject (eerder verworven competenties) het Marietje Kessels Project uit te voeren. Wil je hier meer over weten? Neem dan contact op met Betty-Ann Blommers, manager Trainingen bij IMW regio Tilburg: b.blommers@imwregiotilburg.nl.

Daarnaast volgen de trainers jaarlijks enkele goedgekeurde bijscholingen en hebben zij onderling intervisie.

De post HBO-opleiding tot weerbaarheidstrainer vind je bij: www.ponsacademie.nl