Ontwikkeling van MKP

Het project was in 1990 speciaal ontworpen voor de meisjes van groep 7 en 8, om hen weerbaar te maken tegen machtsmisbruik. Het kreeg de naam Marietje Kessels Project vanwege de gruwelijke geschiedenis van het elfjarig Tilburgse meisje Marietje. In de lessen draaide het vooral om lichamelijke zelfverdediging. Bijvoorbeeld hoe je los komt als iemand je zomaar ineens vastpakt, of hoe je een klap kan ontwijken als iemand je wil slaan. Deze lessen werden door vrouwen gegeven.

In 1994 kwam er voor de jongens ook een speciaal project; het mini-macho project. Dat ging over beter omgaan met gevoelens en hoe ga je op een prettige manier met elkaar om? Deze lessen werden door mannen gegeven.

Vanaf 1996 werd het Marietje Kessels Project voor meisjes en jongens hetzelfde. De beste onderdelen werden uit de eerdere twee projecten gehaald en samengevoegd. De jongens kregen nu ook lichamelijke zelfverdediging, en bij de meisjes werd er vaker stilgestaan bij gevoelens en omgaan met elkaar.

In 2010 werden elementen uit het Rots en Water programma toegevoegd aan het project. Rots en Water is een psychofysiek programma, gericht op sociale vaardigheden, weerbaarheid en anti-pesten.

In 2021 hebben we ons programma opnieuw aangepast aan de tijd en hebben we ons weerbaarheidsschrift ge-update. Er is nog meer aandacht voor de online wereld en we leggen meer nadruk op groepsveiligheid. In plaats van alle lessen gescheiden, geven we nu enkele themalessen aan de groep als geheel.

Het project dat ooit in Tilburg begon, wordt inmiddels op veel plaatsen in Nederland gegeven. Vaak onder de naam Marietje Kessels Project, soms ook onder een andere naam.

Overzicht van MKP in jouw regio

Aanbieders die met het Marietje Kessels Project willen gaan werken, dienen het programma uit te voeren volgens de methodiekbeschrijving die te vinden is in het handboek. De naam ‘Marietje Kessels Project’ mag alleen gevoerd worden met schriftelijke toestemming van IMW regio Tilburg.

Het project dient aan de volgende kenmerken te voldoen:

  • De lessenserie bestaat uit 10 tot 12 lessen van 60 minuten die onder schooltijd worden gegeven, in aanwezigheid van de leerkracht.
  • Er is een ouderavond.
  • De lessen worden aan meisjes en jongens apart gegeven door een respectievelijk vrouwelijke en mannelijke trainer, met uitzondering van de gezamenlijke lessen.
  • De trainers zijn post-hbo geschoold. Klik hier voor opleidingen en competenties.

Daarnaast zijn jaarlijkse bijscholing, intervisie, uitwisseling van fysieke technieken en deelname aan het Landelijk Platform Marietje Kessels Projecten voorwaarden om de naam Marietje Kessels Project te mogen voeren. Toetsing van de kwaliteit vindt per regio plaats en wordt uitgewisseld in het landelijk platform.

 
Gelderland/Overijssel/ Flevoland:
www.vechterweerd.nl
 
Zuidoost-Brabant en Noord-Limburg: